Pooblaščena zavarovalno-zastopniška družba največje slovenske zavarovalnice Triglav. Opravljamo storitve zavarovalnega zastopanja in finančnega svetovanja.