Zavod za šport, rekreacijo in prosti čas, obšolske dejavnosti, počitniško varstvo …