Vzreja perutnine, prodaja mesa in mesnih izdelkov ter storitve skladiščenja in zmrzovanja.