Veterina v Sloveniji. Bolezni krav in parkljavcev.