Predstavitev avtorja, njegovih knjig in druge informacije.