Podjetje se ukvarja z gradnjo: čistilne naprave, eko čistilne naprave, greznice, zbiralniki deževnice, štirne, uporaba deževnice itd.