Izvajamo dela s težko gradbeno mehanizacijo: izkope, rušenje objektov, zemeljska dela, pilotiranje, pluženje snega, soljenje, mulčanje. Nudimo izredne prevoze in spremstva.