Interdisciplinaren, medkulturni projekt povezan s trajnostnim razvojem regije, mitološkim turizmom in evropsko identiteto.