Smo terapevtsko-konjeniški zavod Olsen in izvajamo terapije s pomočjo konja.