Informativni medij na sotočju Save in Sore – Televizija Medvode že 12 let informira občane Občine Medvode.