Telekomunikacijske storitve lahko pomagajo starejšim, bolnim in invalidom.