Tattoo Enigma – osvežitev, prvi od obljubljenih tekstov s slikami