Gorenjski tamburaši vam zaigrajo za goste v hotelih, gostilnah, zabavah… Igramo in pojemo slovenske, dalmatinske, moderne, zimzelene skladbe. Pridemo v kostumih iz 19. stol.