Moja Slovenije je drugačna! TP je kandidatka za poslanko na listi stranke Lipa, moja Slovenija.