Prodajamo in izdelujemo računalniške programe za analizo gibanja v športu. Najbolj znana sta SX Video Compare v3.3pro in Avi AD Measure v2.4 za analizo videa.