Smo dobavitelj kemikalij za elektrokemijsko zaščito kovin (galvanizacija) ter predobdelavo pred lakiranjem (fosfatiranje).