Znanstvena revija Studia mythologica Slavica, spodbujanje raziskav mitopoetičnega izročila slovanskih narodov in analize virov slovanske mitologije.