Popravljamo zablode zdrogirane savinjske doline, izobražujemo na vseh področjih, orgaiziramo festivale.