Družba s tradicijo, saj njeni začetki segajo že v leto 1906. Že takrat se je družba ukvarjala z izdelavo zobnikov in polžastih dvojic.