Industrija gradbenega materiala (tlakovci, zidaki, gramozi, betoni, železo, program kanalizacije, montažna gradnja hiše-hale). Projektiranje, inženiring in izvajanje objektov visokih in nizkih gradenj.