Vse, kar kazi podobo mesta, kaže slabo luč mestne ureditve, nesposobnosti mestnih uradnikov, prenizkih kazni in neučinkovitega izvajanja mestnega reda.