Z lesom in naravnimi materiali ustvarjamo sonaravna bivališča.