Osnovna dejavnost društva je šport, rekreacija in zabava za vse generacije prebivalstva.