Društvo organizira mnoge športne in družabne prireditve.