Začetna mnenja o sexu in zgodovini športnih panog.