Združenje proti spolnemu zlorabljanju je neprofitna, prostovoljna, humanitarna nevladna organizacija, s pridobljenim statusom javnega interesa.