Informacijsko-komunikacijski portal za vključevanje slovenskih nevladnih organizacij v delo evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO).