Vse bralce Spletnih novic vabimo, da se pridružijo naši pobudi ljudskega novinarstva. Svojo novico o katerikoli spletni tematiki nam lahko posredujete preko našega spletnega mesta.