Informacijski portal SSE podaja vse potrebne informacije, ki so pomembne pri sprejemanju odločitev o izvedbi sistema SSE.