Študij slikarstva in likovne umetnosti na Šoli za risanje in slikanje je edini slovenski bolonjski štiriletni študij slikarstva (4+1; 300 ECTS). Nam ni vseeno! Vpis celo leto!