Za transparentno in pošteno občino namenjeno vsem občanom in občankam.