Z organiziranimi izleti otrokom približa Slovenijo, jim skozi igro predstavi kulturno dediščino in za otroke, ki niso radi sami doma, nudi varstvo na domu ali v igralnici.