Samostojna, prostovoljna, nepridobitna, strokovna, športna in rejska organizacija, ki deluje, razvija in povezuje predvsem športno konjeniško disciplino reining.