Informacije o dejavnostih in o kulturnem življenju v Kanalski dolini (Ukve). Pomoc prizadetim neurja.