Institut podpira izmenjavo informacij, znanja in interesov med Slovenijo in Australijo na prodrocju raziskav, trgovine in turizma.