Nacionalna finančna institucija ki zagotavlja finančna sredstva za investicijska vlaganja v opremo, zgradbe, zemljišča, patente, licence …