Spletna stran združenja slovenskih sel. Vsako leto prirejamo zabavni dogodek, na katerega so povabljeni vsi Selani.