Organizirana je kot delniška družba, katere ustanovitelj in edini delničar je Republika Slovenija.