Slovenski SloSoul tracker je v polnem zagonu. Zainteresirane vabimo, da se prijavijo in uživajo predvsem ob poslušanju radia z DJ-em Tutifonom.