Storitve in trendi, povezani z načrtovanjem, izbiro in vizualnimi učinki barv, ter pravilna določitev samega postopka izvedbe.