Namen: promocija likovne umetnosti saj umetnost ima in mora imeti svojo ceno. Plasiranje najbolj prepoznavne sodobne slovenske slike.