Slavistično društvo Ljubljana, skrajšano SD Ljubljana (SDL), je prostovoljna strokovna stanovska organizacija, ki združuje slaviste in učitelje slovenščine.