Barka je skupnost, v kateri skupaj živijo in delajo odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju in njihovi spremljevalci.