Obiščite in promovirajte ga, da mu ne bi sledil še kakšen podoben primer uničenja zgodovinskega območja.