SDS v Škofji Loki, lokalna politika, svetniška skupina SDS, OO SDS Škofja Loka, občinski odbor, izvršilni odbor SDS Škofja Loka, politične novice, strokovni svet, podmladek.