Namen Inštituta za sistemsko psihoterapijo in svetovanje je izboljšanje komunikacije, medosebnih odnosov in kvalitete življenja družine in posameznika.