Pravna pomoč, socialna pomoč, krediti, ugodnosti, druženje, zaščita.