Sindikat je organizacija, ki zastopa in ščiti interese svojih članov in jim pomaga pri zagotavljanju njihovih pravic v odnosu do delodajalca.