Nepolitična, neodvisna in nestrankarska organizacija. Včlanjevanje v sindikat je svobodno. Sprejemamo vse kmete in druge zainteresirane…