Sindikalna dejavnost obsega področje dela v naslednjih dejavnostih prometa in zvez: cestni potniški in tovorni promet, zračni in vodni promet, skladiščno transportna in pretovorna dejavnost, pošta in telekomunikacije, dejavnost za vzdrževanje avtocest in cestnega gospodarstva.